Related Searches: Red Copper thanh cái | Red Copper Foil | Red Copper Foil Bảng | Red ống đồng
Danh sách sản phẩm

Đồng Rod (Copper Bar)

Miêu tả

Thanh đồng là một loại kim loại màu thanh công kim loại, có khả năng tính công tác tốt và dẫn điện cao.

Phân loại

Thanh đồng chủ yếu được phân thành thanh đồng, thanh đồng đỏ, đồng thanh và que đồng niken.