Related Searches: Brass Lead Round Bar Vật liệu | Brass Round Bar Vật liệu | Tin Bronze Round Bar Vật liệu | Cupro-nickel Round Bar Vật liệu
Danh sách sản phẩm

Nhôm Strip

Miêu tả:

Trạng thái chung: trạng thái O và tình trạng H và như vậy. O đại diện cho trạng thái mềm mại, H đại diện cho tình trạng khó khăn. Các con số trên phía sau của O và H đại diện cho mức độ mềm mại và độ cứng và độ gắn mồi.
Tổng hợp kim nhôm dải định: 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 5005, 5052, 8011

Các ứng dụng

Dải nhôm được áp dụng chủ yếu trong biến áp nhôm (biến lá nhôm), tần số cao hàn dải nhôm không khí trung cho thanh nhôm, vây dải nhôm tản nhiệt, dải nhôm cáp, dập dải nhôm, nhôm mảnh thanh dải, vv
Related Products