Related Searches: Đồng Copper Coil | Đồng Copper Bar | Bronze đồng thanh cái | Đồng Copper Foil
Danh sách sản phẩm

Đồng niken Plate (đồng-niken Plate)

Miêu tả

Đồng niken tấm chủ yếu làm bằng niken. Nó chủ yếu được áp dụng cho máy móc chính xác, hóa chất và các ngành công nghiệp y tế.

Tính năng

Đặc tính kỹ thuật

KiểuSự chỉ địnhTình trạngKích thước (mm)Tiêu chuẩn tham chiếu
Độ dày Bề rộng Chiều dài
Đồng Nickel tấm
Sắt đồng Nickel Plate
B5 B19 B25
BFe10-1-1
BFe30-1-1
R7-75& gt; 1500-20001500-4000Sản xuất tiêu chuẩn
R7-60≤ 2000≤ 4000GB / T2040-2002
Y, M3-10≤ 600≤ 1500
Kẽm đồng Nickel tấm
BZn15-20M
Y2
Y
T
3,0-10300-600≤ 1500
Lưu ý: Nó có thể được đàm phán nếu yêu cầu vượt quá range.
Related Products