Related Searches: Tin Bronze Copper Strip | Tin Bronze Copper Coil | Tin Bronze Copper Bar | Tin Bronze đồng thanh cái
Danh sách sản phẩm

Đồng niken Strip (đồng-niken Strip)

Miêu tả

Dải đồng niken, còn được gọi là dải đồng-niken, là một hợp kim đồng-niken dựa và kẽm. Hợp kim đồng niken bằng mangan, sắt, kẽm, nhôm được gọi là đồng niken phức tạp, đó là, đồng niken làm trên ba yếu tố. Đồng niken phức tạp chủ yếu bao gồm đồng niken sắt, đồng niken mangan, kẽm đồng niken, nhôm đồng niken, vv Những hợp kim đồng niken được áp dụng rộng rãi trong ngành đóng tàu, hóa dầu, thiết bị điện, dụng cụ, thiết bị y tế, đồ thủ công trang trí, vv Họ cũng là điện trở quan trọng và hợp kim cặp nhiệt điện .

Tính năng
Related Products