Related Searches: Red Copper Conductor | Red Copper Stranded Conductor | Red hợp kim đồng | Red Copper liệu
Danh sách sản phẩm

Đồng Bus Bar

Miêu tả

Thanh cái đồng là một loại sản phẩm dẫn dòng điện lớn, trong đó áp dụng trong dự án thiết bị như thiết bị cao và thấp áp, chuyển đổi liên lạc, thiết bị điện, ống bus. Thanh cái đồng cũng được gọi là thanh đồng hoặc thanh cái đồng, nói chung bằng việc sản xuất vật liệu đồng.

Đơn xin
Nó được sử dụng rộng rãi trong các siêu dự án luyện kim dòng điện và điện phân, giống như nấu chảy kim loại, điện và mạ điện, hóa chất xút.
Nói chung, nó được sử dụng trong A, thanh cái B, C, N và xe buýt PE trong tủ phân phối điện. Một thanh cái sắc ký đồng được ký kết như vàng; Sắc ký B thanh cái đồng được ký kết như gree; C thanh cái sắc ký đồng được ký kết như màu đỏ; N thanh cái sắc ký đồng được ký kết như màu xanh nhạt; Bus PE được ký kết như là màu vàng và màu xanh lá cây bi màu.