جستجو های مرتبط: قرمز مس باسبار | قرمز مس فویل | قرمز مس فویل ورق | لوله مس قرمز
لیست محصولات

مس مفتول (شمش مس)

توضیحات

مفتول مس یک نوع غیر آهنی نوار پردازش فلز، است که قادر به کارایی خوب و هدایت برق بالا است.

تقسیم بندی

مفتول مس به طور عمده به میله برنجی، مفتول مس قرمز، میله برنز و میله نیکل است.