جستجو های مرتبط: برنج سرب دور نوار مواد | برنج دور نوار مواد | قلع و سرب برنز دور نوار مواد | Cupro نیکل دور نوار مواد
لیست محصولات

نوار آلومینیوم

توضیحات:

وضعیت عمومی: وضعیت O و وضعیت H و غیره. O نشان دهنده وضعیت نرم، H نشان دهنده وضعیت سخت است. این رقم در پشت O و H نشان دهنده درجه برای نرم و سختی و درجه و فولاد.
آلومینیوم آلیاژ عمومی نوار طراحی: 1050، 1060، 1070، 1100، 3003، 3004، 5005، 5052، 8011

نرم افزار

نوار آلومینیوم است که عمدتا در آلومینیوم ترانسفورماتور (ترانسفورماتور فویل آلومینیوم)، اعمال فرکانس بالا جوشکاری وسط نوار آلومینیوم هوا برای نوار آلومینیوم، باله رادیاتور نوار آلومینیوم، کابل نوار آلومینیوم، مهر زنی نوار آلومینیوم، آلومینیوم قطعه نوار نوار، و غیره
Related Products