جستجو های مرتبط: برنز کویل مس | برنز مس نوار | برنز مس باسبار | برنز مس فویل
لیست محصولات

مس نیکل و پلیت (مس نیکل و پلیت)

توضیحات

صفحه مس نیکل و به طور عمده از نیکل ساخته شده. این در درجه اول به ماشین آلات دقیق، شیمیایی و صنایع پزشکی استفاده می شود.

امکانات

مشخصات

نوع تعیینوضعیتابعاد (میلی متر)مرجع استاندارد
ضخامتعرضطول
مس نیکل صفحه
مس، آهن نیکل Plate
B5 B19 B25
BFe10-1-1
BFe30-1-1
R7-75& gt؛ به 1500-20001500-4000تولید استاندارد
R7-60≤ 2000≤ 4000GB / T2040-2002
Y، M3 تا 10≤ 600≤ 1500
روی مس نیکل صفحه
BZn15-20M
Y2
Y
T
3.0-10300 تا 600≤ 1500
توجه: می توان مذاکره اگر شرایط فراتر از range.
هستند
Related Products